การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงสายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ไว้มิให้สูญพันธุ์ เป็นการกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ทั้งนี้รวมถึงการผลิตต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีชนิดต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการด้วย

ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
1)  เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์  ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารรับประทานได้แก่ พืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าว ผักสด ผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ทานตะวัน มะพร้าว เป็นต้น


2)  เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยใช้ผลผลิตจากพืชที่เป็นไม้ยืนต้น  เช่น  สัก เต็ง รัง ประดู่ มะค่า  เป็นต้น นำมาใช้สร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องเรือนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น


3)  เป็นยารักษาโรคชนิดต่าง ๆ  ตั้งแต่สมัยโบราณ  โดยการนำส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ของพืชหลายชนิดมาปรุงให้เข้ากัน ใช้รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งเราเรียกพืชที่นำมาใช้ทำยารักษาโรคต่างๆ ว่า “พืชสมุนไพร”  เช่น ต้นฟ้าทะลายโจรช่วยรักษาและบรรเทาอาการเจ็บคอ  อันเนื่องมาจากการเป็นโรคหวัด ดอกและใบ ของต้นขี้เหล็กช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับ  ขิงช่วยลดอาการท้องอืด ขับลมในกระเพาะอาหาร กระเทียมช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือด  เป็นต้น


4) ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม  โดยนำผลผลิตของพืชเส้นใยชนิดต่าง ๆ ฝ้าย ป่าน ปอ นุ่น มาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำเส้นด้ายมาทอเป็นผ้า ตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง ที่นอน หมอน มุ้ง เครื่องในชีวิตประจำวันได้อีกมากมาย


5) ใช้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์กินพืช เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า แพะ แกะ ซึ่งใช้หญ้าเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต แม้กระทั่งสัตว์ปีก  เช่น  เป็น ไก่ ห่าน นกชนิดต่างๆ ก็ใช้รำ ปลายข้าว ข้าวโพดป่น มันสัมปะหลังบดละเอียด  ใบกระถินป่น  มาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ทุกประเภท  เป็นต้น


6) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะมีการนำเอาพืชและผลผลิตของพืชส่งเป็นสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อนำเงินตราจากต่างประเทศมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน  ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลกว่า  เป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก  พืชที่ส่งออกเป็นสินค้ามากที่สุด คือ พืชไร่  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  ยาสูบ  อ้อย  สับประรด  เป็นต้น  รองลงมา ได้แก่  พืชสวน  เช่น  มะม่วง  ทุเรียน  มังคุด  ลำใย  มะพร้าวน้ำหอม  กล้วยหอมทอง  ส้มโอ  นอกจากนี้ยังมีพืชประเภทไม้ดอก  ไม้ประดับ  เช่น  กล้วยไม้  ดอกหน้าวัว  ปาล์มประดับ  หมากต่าง ๆ  เป็นต้น ส่งออกไปขายยังต่างประเทศทั้งในรูปของต้นและดอก  นับเป็นการสร้าง รายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

7) ก่อให้เกิดอาชีพหลักสำคัญคนไทย  เช่น  ชาวนา  ชาวไร่  ชาวสวน  ซึ่งเราเรียกบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหล่านี้ว่า  “เกษตรกร”  อาชีพเกษตรกรรมทำให้ประชากรในประเทศมีงานทำ  มีรายได้จากการผลิตพืชตลอดทั้งปี  ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  และยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกมากมาย  เช่น  ธุรกิจการขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร  ปุ๋ยสารเคมีทางการเกษตร  เครื่องจักรวาลการเกษตรชนิดต่าง ๆ  นอกจากนี้  การผลิตพืชยังก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  เช่น  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมแช่แข็ง  อุตสาหกรรมห้องเย็น  โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม  โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศและโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลือง  เป็นต้น


8) เป็นแหล่งสันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  นำรายได้เข้าประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก และชุมชนมีรายได้จากการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยอีกด้วย  เช่น  วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ภูกระดึง  ทุ่งแสลงหลวง  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  เป็นต้น
9) ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพสมดุลของธรรมชาติ  เพราะการผลิตพืช  มีส่วนช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ สภาพแวดล้อมร่มรื่น  สวยงาม  ถ้าผู้ปลูกรู้จักหลักในการจัดภูมิทัศน์  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เป็นภัยธรรมชาติ  เช่น น้ำท่วมฉับพลัน  ช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ  และยังช่วยทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมทั้งลดปัญหาภาวการณ์แห้งแล้งได้เป็นอย่างดี

Line