ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยปักชำ

ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยปักชำ

ศึกษาวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการการขยายพันธุ์พืชโดยปักชำ ใช้สื่อ VDO มัลติมีเดีย

กิจกรรมเสริมทักษะ ให้นักเรียนจับคู่ ทำการเตรียมกิ่งพันธุ์ เตรียมวัสดุปลูก และปักชำกิ่งพันธุ์ไม้ประดับ(ชบา/เข็ม/โกสน/เทียนทอง/ชาดัด) จำนวน 10 กิ่ง(10 คะแนน)

Line